Med vår arbetsbåt kan vi utföra en mängd arbeten ute i Skärgården.

Ombord finns en stor kompressor som driver bergborrar, vår pålmaskin (för bryggreparationer) samt ett muddringsaggregat.